Söderkullaskolans pedagogiska webbplats

Skolan har även en officiell webbplats på malmo.se.

Spetsutbildning engelska

På Söderkullaskolan har vi en riksrekryterande spetsutbildning i engelska, där elever läser engelska i ett högre tempo. Engelskundervisningen i årskurs 9 sker på Pauliskolan. Söderkullaskolan har även Bilingualprofil i årskurs 7-9, där delar av undervisningen sker på engelska.

På Söderkullaskolan arbetar vi för att skapa en skola där alla elever får den undervisning och stimulans som de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vår vision på Söderkullaskolan är att alla elever ska äga sitt lärande.

HÖSTterminen 2019

Terminen börjar 15 augusti

Terminen slutar 20 december

STUDIEDAG

26 september

16 oktober

26 november

LOV

28 oktober - 1 november

23 december - 8 januari

FRITIDS STÄNGT

21 oktober