Söderkullaskolans pedagogiska webbplats

Skolan har även en officiell webbplats på malmo.se.

Spetsutbildning engelska

På Söderkullaskolan har vi en riksrekryterande spetsutbildning i engelska, där elever läser engelska i ett högre tempo. Engelskundervisningen i årskurs 9 sker på Pauliskolan. Söderkullaskolan har även Bilingualprofil i årskurs 7-9, där delar av undervisningen sker på engelska.

På Söderkullaskolan arbetar vi för att skapa en skola där alla elever får den undervisning och stimulans som de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vår vision på Söderkullaskolan är att alla elever ska äga sitt lärande.

Mer information hittar du här

Ansökningsblankett hittar du här

Vårterminen 2019

Terminen börjar 9 januari

Terminen slutar 14 juni

STUDIEDAG

Fredagen den 15 februari (fritids öppet)

Måndagen den 18 mars (fritids öppet)

Tisdagen den 9 april fritids stängd

Tisdagen den 23 april (fritids öppet)

Onsdagen den 22 maj (fritids öppet)

LOV

v.8, 18-22 februari (Sportlov, fritids öppet)

v.16, 15-19 april (Påsklov, fritids öppet)

Måndagen den 22 april helgdag (fritids stängd)

Onsdagen den 1 maj helgdag (fritids stängd)

30:e maj helgdag (fritids stängd)

31:e maj lovdag (fritids öppet)

6 juni helgdag (fritids stängd)

14 juni skolavslutning