Söderkullaskolans pedagogiska webbplats

Skolan har även en officiell webbplats på malmo.se.

Spetsutbildning engelska

På Söderkullaskolan har vi en riksrekryterande spetsutbildning i engelska, där elever läser engelska i ett högre tempo. Engelskundervisningen i årskurs 9 sker på Pauliskolan. Söderkullaskolan har även Bilingualprofil i årskurs 7-9, där delar av undervisningen sker på engelska.

På Söderkullaskolan arbetar vi för att skapa en skola där alla elever får den undervisning och stimulans som de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vår vision på Söderkullaskolan är att alla elever ska äga sitt lärande.

HÖSTterminen 2018

Terminen börjar 16 augusti

Terminen slutar 21 december

Lovdagar:

29 oktober- 2 november

Studiedagar:

26 september

18 oktober

27 november

Fritidshemmets nästa stängdag är den 30 november.