Denna hemsida kommer att stängas inom kort och vi hänvisar er till vår malmo.se.

Spetsutbildning engelska

På Söderkullaskolan har vi en riksrekryterande spetsutbildning i engelska, där elever läser engelska i ett högre tempo. Engelskundervisningen i årskurs 9 sker på Pauliskolan. Söderkullaskolan har även Bilingualprofil i årskurs 7-9, där delar av undervisningen sker på engelska.

På Söderkullaskolan arbetar vi för att skapa en skola där alla elever får den undervisning och stimulans som de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vår vision på Söderkullaskolan är att alla elever ska äga sitt lärande.

VÅRterminen 2020

Terminen börjar 9 januari

Terminen slutar 11 juni

STUDIEDAG

16 mars

14 maj

LOV

17 februari - 21 februari

6 april - 13 april

1 maj

21 maj - 22 maj

FRITIDS STÄNGT

16 mars

18 maj