Söderkullaskolans Pedagogiska Webbsajt

Söderkullaskolan är en kommunal grundskola i Malmö stad.

Skolan har även en officiell webbplats på malmo.se.

Skolstartstider torsdagen den 16/8-18

Förskoleklass 09.00-10.30 samling skolgården

Årskurs 1-3 08.10-13.45 respektive klassrum

Årskurs 4-6 08.30-14.00 respektive klassrum

Årskurs 7 09.00-14.30 samling aulan

Årskurs 8-9 09.30-14.30 respektive hemklassrum


Spetsutbildning engelska

På Söderkullaskolan har vi en riksrekryterande spetsutbildning i engelska, där elever läser engelska i ett högre tempo. Engelskundervisningen i årskurs 9 sker på Pauliskolan. Söderkullaskolan har även Bilingualprofil i årskurs 7-9, där delar av undervisningen sker på engelska.

Vi på Söderkullaskolan anser att är det viktigt att skapa en skola där alla elever får den undervisning och stimulans som de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vår vision på Söderkullaskolan är att alla elever ska äga sitt lärande.

HÖSTterminen 2018

Terminen börjar 16 augusti

Terminen slutar 21 december

Lovdagar:

29 oktober- 2 november

Studiedagar:

26 september

18 oktober

27 november

Fritidshemmets första stängdag är den 13 augusti,

information om terminens andra stängdag återkommer vi med.