Söderkullaskolans Pedagogiska Webbsajt

Söderkullaskolan är en kommunal grundskola i Malmö stad.

Skolan har även en officiell webbplats på malmo.se.

2018-05-31

Till vårdnadshavare med barn på Söderkullaskolan

Med anledning av gårdagens misshandel utanför skolan vill vi uppdatera er om vad som har hänt. Bråket uppstod utanför skolans område men flera av våra elever var inblandade i det. Tre av dem skadades och alla blev omhändertagna av sjukvårdspersonal. En av eleverna är kvar på sjukhus men mår efter omständigheterna bra.

Händelsen polisanmäldes direkt och en person som inte är elev på Söderkullaskolan är anhållen. En av våra elever omhändertogs också av polis men är släppt. Eleven är avstängd från skolan fram till den 7 juni.

Många kan efter en sådan här händelse känna olust och oro och kan också ha många frågor om händelsen. Det kan även spridas rykten via sociala medier och andra kanaler och därför är det viktigt för oss att ni känner att ni kan komma till oss med frågor och funderingar. Vårt elevhälsoteam står också redo för att ta emot de elever som känner att de behöver prata med någon.

Carina Adelsgård

rektor Söderkullaskolan

070 947 43 22

Om skolan

På Söderkullaskolan arbetar vi aktivt för att skapa ett gott arbetsklimat som stimulerar våra elevers motivation och lust att lära. Vi vårdar och uppmärksammar den goda relationen mellan elev och personal. Vi vill att alla elever ska lyckas, känna trygghet och få en god framtidstro.

På Söderkullaskolan har vi särskilt fokus på följande tre områden:Bedömning för Lärande (BfL), Språkutvecklande arbetssätt samt IKT och digital kompetens.


Spetsutbildning engelska

På Söderkullaskolan har vi en riksrekryterande spetsutbildning i engelska, där elever läser engelska i ett högre tempo. Engelskundervisningen i årskurs 9 sker på Pauliskolan. Söderkullaskolan har även Bilingualprofil i årskurs 7-9, där delar av undervisningen sker på engelska.

Vi på Söderkullaskolan anser att är det viktigt att skapa en skola där alla elever får den undervisning och stimulans som de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vår vision på Söderkullaskolan är att alla elever ska äga sitt lärande.

Vårterminen 2018

Terminen börjar 10 januari

Läsåret slutar 15 juni

Lovdagar

16 februari

Sportlov 19–23 februari (vecka 8)

Påsklov 26–29 mars (vecka 13)

30 april

11 maj (klämdag efter Kristi himmelfärdsdagen)

Studiedagar

7 mars

1 juni (skola & fritids)