Söderkullaskolans pedagogiska webbplats

Skolan har även en officiell webbplats på malmo.se.

Spetsutbildning engelska

På Söderkullaskolan har vi en riksrekryterande spetsutbildning i engelska, där elever läser engelska i ett högre tempo. Engelskundervisningen i årskurs 9 sker på Pauliskolan. Söderkullaskolan har även Bilingualprofil i årskurs 7-9, där delar av undervisningen sker på engelska.

På Söderkullaskolan arbetar vi för att skapa en skola där alla elever får den undervisning och stimulans som de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vår vision på Söderkullaskolan är att alla elever ska äga sitt lärande.

HÖSTterminen 2019

Fritids och förskoleklass stängdag

9 augusti

Vårterminen 2019

Terminen börjar 9 januari

Terminen slutar 14 juni

STUDIEDAG

15 februari

18 mars

23 april

22 maj

LOV

18-22 februari (Sportlov)

15-19 april (Påsklov)

22 april helgdag

1 maj helgdag

30 maj helgdag

31 maj lovdag

6 juni helgdag

FRITIDS STÄNGT

9 april

22 april

1 maj

30 maj

6 juni

SKOLAVSLUTNING

14 juni