Fritidshem

Eken

Här på eken går förskolebarnen på fritids.

Ni kan nå oss på tel nr:

0768-546663Linden

På Lindens avdelning går klass 1a, 1b och 1c på fritids.

Ni kan nå oss på tel nr:

0766-344277

Lönnen

Här på Lönnen går elever från 3a, 3b och 3c på fritids.

Ni kan nå oss på tel nr:

0766-34 42 78

Haga

På Haga går elever från årskurs 2.

Ni kan nå oss på tel nr:

0768-546691

Solsidan

På Solsidan går barn från mellanstadiet.

Ni kan nå oss på tel nr:

0729-794755