Fritidshem

Våra öppettider

Måndag – fredag 6:15- 17:30

2 dagar per termin har vi stängt för planering

9/8 och 21/10

Våra avdelningar

A-spåret:

Här går elever från klass FA, 1A och 2A.

Telefon: 076- 611 80 91


B- spåret:

Här går elever från klass FB, 1B och 2B.

Telefon: 076- 854 66 91


C- spåret:

Här går elever från klass FC, 1C och 2C.

Telefon: 076- 634 42 78


Treorna:

Här går eleverna från klass 3A, 3B och 3C.

Telefon: 076- 634 42 77


Solsidan:

Här går eleverna från mellanstadiet.

Telefon: 072- 979 47 55


På fritidshemmet

Vår verksamhet på fritids bygger på läroplanens kapitel 1, 2 och 4. Vårt främsta uppdrag är att ge eleverna en trygg miljö där de kan utvecklas i samspel med andra barn och vuxna.

Vi strävar mot att:

Ge eleverna en meningsfull fritid som innehåller pedagogisk planering av både styrda och fria aktiviteter.

Ge eleverna möjlighet att uttrycka sina åsikter i olika forum.

Eleverna tar ansvar för sina handlingar.

Ge eleverna förståelse för alla människors lika värde.

Eleverna kan visa empati och respekt.

Eleverna får utveckla sitt ansvarstagande för sig själv och varandra samt den gemensamma miljön.

Ge eleverna möjlighet till gemenskap och gruppkänsla.

Våra dagliga rutiner

06:15 öppnar vi på A- spåret och på C- spåret.

07:00- 7:30 serveras frukost i matsalen.

07:50- 8:10 fritidsverksamhet utomhus.

Tider för mellanmålet:

A- Spår och B- spår 14:00

C- spår och Treorna 14:30

Solsidan 14:40.

Efter mellanmål är det inne eller ute fritidsverksamhet.

Ca 16:40 går B- spåret och Solsidan över till A- spåret, och Treorna går ner till C- spåret.

Kl. 17:30 stänger vi på A- spåret och på C- spåret.

Praktisk information

Lämna schema så att vi vet elevens vistelsetid på fritids.

Informera oss om allergier, sjukdomar eller andra viktiga saker som rör ditt barn.

Följ gärna ditt barn in till fritids när du lämnar. Detsamma gäller när du ska hämta ditt barn, vi skickar inte ditt barn till parkeringen.

Om det är någon annan som ska hämta ditt barn så vill vi att ni meddelar personalen på avdelningen.

Ha gärna ett set extrakläder på hyllan.

Tänk även på att regnkläder och stövlar är bra att ha.

Alla kläder bör vara märkta med barnets namn.

Trygghet

Alla elever checkas in i vårt digitala system skola24 när de kommer på morgonen. De checkas sedan ut när de hämtas.

Lov och studiedagar

Under lov och studiedagar kan man inte göra sjukanmälan till skola24.

Ring eller skicka sms direkt till ditt barns fritidsavdelning.

Det är viktigt att meddela sjukdom eller ledighet i god tid för att vi ska kunna avbeställa maten.

På lov och studiedagar vill vi att ditt barn är på fritids senast kl. 9:30.