SkolLEDNING

Rektor

Carina Adelsgård

carina.adelsgard@malmo.se

0709-47 43 22

Biträdande rektor årskurs 7-9

Cecilia Lindblad

cecilia.lindblad@malmo.se

0731-40 29 56

Biträdande rektor årskurs 4-6

Lina Tomelius

lina.tomelius@malmo.se

Föräldraledig

Vikarierande biträdande rektor åk 4-6

Karin Lönne

karin.lonne@malmo.se

0733-608981

Biträdande rektor årskurs F-3

Patrik Holmgren

patrik.holmgren@malmo.se

070-8488716

Administrativ chef

Lotta Kilic

lotta.kilic@malmo.se

0708-644673