Skolråd

Skolrådet vid Söderkullaskolan är sammansatt av skolledning, representanter från föräldrar och lärare.

Skolrådet är rådgivande och sammanträder 2 gånger per läsår.

Ärenden som tas upp till diskussion är t ex:

  • Budget
  • Planering av verksamhetsåret
  • Olika satsningar
  • Projekt
  • Problem, dock aldrig enskilda elever eller personal
  • Information från kommun, stadsdel etc.

Mer information om skolrådet kommer att ges i början av terminen av klasslärarna.

Välkommen att engagera dig i ditt/dina barns skola