Söderkullaskolans Pedagogiska Webbsajt

Söderkullaskolan är en kommunal grundskola i Malmö stad.

Skolan har även en officiell webbplats på malmo.se.

Om skolan

På Söderkullaskolan arbetar vi aktivt för att skapa ett gott arbetsklimat som stimulerar våra elevers motivation och lust att lära. Vi vårdar och uppmärksammar den goda relationen mellan elev och personal. Vi vill att alla elever ska lyckas, känna trygghet och få en god framtidstro.

På Söderkullaskolan har vi särskilt fokus på följande tre områden:Bedömning för Lärande (BfL), Språkutvecklande arbetssätt samt IKT och digital kompetens.


Spetsutbildning engelska

På Söderkullaskolan har vi en riksrekryterande spetsutbildning i engelska, där elever läser engelska i ett högre tempo. Engelskundervisningen i årskurs 9 sker på Pauliskolan. Söderkullaskolan har även Bilingualprofil i årskurs 7-9, där delar av undervisningen sker på engelska.

Vi på Söderkullaskolan anser att är det viktigt att skapa en skola där alla elever får den undervisning och stimulans som de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vår vision på Söderkullaskolan är att alla elever ska äga sitt lärande.

Vårterminen 2018

Terminen börjar 10 januari

Läsåret slutar 15 juni

Lovdagar

16 februari

Sportlov 19–23 februari (vecka 8)

Påsklov 26–29 mars (vecka 13)

30 april

11 maj (klämdag efter Kristi himmelfärdsdagen)

Studiedagar

7 mars

1 juni (skola & fritids)